Sithel

Sithel grundades 2012, ägs och drivs av Joakim Lindahl. Företaget är specialist på projektledning och fastighetsutveckling med över 10 år inom branschen.

Med en hög ambition, stor drivkraft och enormt engagemang ser vi till att alltid leverera lite mer än kunden förväntat sig. Sithel Projekt AB är ett oberoende projektledningsföretag med erfarenhet från både stora & små projekt.

Sithel Fastighetsutveckling AB är ett utvecklingsbolag som främst jobbar med att utveckla och förvalta fastigheter, kommersiella, industri och bostäder.

Projektledning

Sithel Projekt AB är ett oberoende projektledningsföretag med erfarenhet från både stora & små projekt.

Projekteringsledning
Kalkyl
Bas-P
Upphandling
Bygg & Installationsledning
Kontrollansvarig PBL

Fastighetsutveckling

Sithel Fastighetsutveckling AB är ett utvecklingsbolag som främst jobbar med att utveckla och förvalta fastigheter.

Fastighetsförvärv
Förädling av fastigheter
Projektutveckling
Förvärv av råmark
Detaljplanearbete
Investeringskalkyler
Hyresförhandling

Kontakt

Med en hög ambition, stor drivkraft och enormt engagemang ser vi till att alltid leverera lite mer än kunden förväntat sig.

joakim.lindahl@sithel.se
0708-11 60 74
CV – Joakim Lindahl