Sithel

Sithel grundades 2012, ägs och drivs av Joakim Lindahl. Företaget är verksamt inom fastighetsutveckling med över 15 år inom branschen.

Med en hög ambition, stor drivkraft och enormt engagemang ser vi till att alltid leverera lite mer än kunden förväntat sig.

Fastigheter

Sithel Fastigheter AB är ett förvaltande fastighetsbolag

Fastighetsutveckling

Sithel Fastighetsutveckling AB är ett utvecklingsbolag som främst jobbar med att utveckla och förvalta fastigheter. Sedan 2016 sker all utveckling i ett gemensamt utvecklingsbolag Lernacken Fastigheter, lernacken.se

Fastighetsförvärv
Förädling av fastigheter
Projektutveckling
Förvärv av råmark
Detaljplanearbete
Investeringskalkyler
Hyresförhandling

Kontakt

Med en hög ambition, stor drivkraft och enormt engagemang ser vi till att alltid leverera lite mer än kunden förväntat sig.

JOAKIM LINDAHL

joakim.lindahl@sithel.se
0708-11 60 74